Kolpaartstraat 

Hier en daar was het al te horen of stond het reeds te lezen: de plannen voor de heraanleg van de Kolpaarstraat krijgen vorm. De nieuwe weg werd ontworpen in samenspraak met de buurtbewoners, met veel aandacht voor veiligheid en integratie van groen, en dit met behoud van voldoende parkeergelegenheid.

Vooral aan de veiligheid van de leerlingen van de nabijgelegen Omer Wattez School werd extra aandacht besteed. Zo wordt keren in de straat verboden, komt er een vrijliggend fietspad en worden een kiss and ride-zone en een busparkeerplaats voorzien.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de plannen. Vervolgens kunnen de grondinnemingen opgestart worden. Als deze fasen achter de rug zijn volgt de aanbesteding en kan begonnen worden aan de uitvoering. De start van de werken is voorzien voor het najaar 2018.


Werkzaamheden N457 gaan van start! 

De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad langs de N457 vanaf N60 tot de dorpskom van Schorisse gaan van start. Het dossier dat in 2009 werd opgestart wordt eindelijk concreet. De aanvang van de werken is voorzien in de loop van de maand maart, het einde wordt voorzien eind 2019.

De werken zijn opgedeeld in 10 fasen. 
De aangegeven fasering en timing zijn een inschatting en onderhevig aan wijzigingen afhankelijk van de weersomstandigheden.
Gedurende de werken is een omleiding voorzien voor het doorgaand en zwaar verkeer. Voor lokaal verkeer worden lokale omleidingen aangegeven, die zullen uitgewerkt worden met de aannemer. 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende fases. Zodra de aannemer meer duidelijkheid kan geven met betrekking tot de uitvoering van de werken en de lokale omleidingen, zullen wij je via deze weg verder informeren.

Heb je vragen of wil je graag iets melden? Neem contact op met de dienst Patrimonium (patrimonium@maarkedal.be of 055 33 46 64). Neem zeker ook een kijkje in onze rubriek 'Veelgestelde vragen', misschien vind je er een antwoord op je vragen. 

 

Fase 1:
Traject: N60 tot aan de Etikhovestraat
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen

Fase 2:
Traject: Etikhovestraat tot aan de ruilverkavelingsweg Puttene
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen

Fase 3:
Traject: ruilverkavelingsweg Puttene tot dorpskom Schorisse
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen

Traject: N60 tot aan de spoorwegovergang
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

Fase 4:
Traject: spoorwegovergang tot Etikhovestraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

Fase 5:
Traject: Etikhovestraat tot Gansbeekstraat ter hoogte van huisnummer 10
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

Fase 6:
Traject: Gansbeekstraat tot kruispunt met de Ellestraat en Eikenberg
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

Fase 7:
Traject: kruispunt met de Ellestraat en Eikenberg tot de Kokerellestraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

Fase 8:
Traject: Kokerellestraat tot de Wijmierstraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

Fase 9:
Traject: Wijmierstraat tot dorpskom Schorisse
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

Fase 10:
Traject: dorpskom Maarke
Uitvoering werken: aanleg plein en zijbermen dorpskom


Wegenwerken Fortstraat en Tenhoutestraat 

In de week van 15 januari start de aannemer zowel in de Fortstraat als Tenhoutestraat met werken aan de weg.

Tenhoutestraat wordt volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Omleiding is voorzien langs Markette, Neutenstraat, Langestraat en Ronsestraat. Voorziene periode van de werken is 70 werkdagen.

In de Fortstraat zal er tijdens de werken aan de grachten beurtelings doorgang zijn. Tijdens de werken voor cementbeton is de rijweg op die plaats voor alle verkeer afgesloten. Dan is er een omleiding voorzien langs Taaienberg en Bossenaarstraat. Voorziene duur van de hinder: 30 werkdagen.

Meer info zie bijhorende plannetjes.

   


Werken GJSC De Maalzaak van start! 

De oude gebouwen van GJSC De Maalzaak liggen tegen de grond. Een hoofdstuk is afgesloten. Na jaren onderdak te hebben geboden aan de tekenacademie, Businarias en de gemeentelijke speelpleinwerking zijn de oude en versleten gebouwen gesloopt.

Op de site starten in 2018 de bouwwerken voor een hedendaagse en polyvalente nieuwbouw die heel wat structurele problemen zal oplossen. Zo zal de nieuwe Maalzaak onder meer plaats bieden aan de speelpleinwerking, sportkampen en -dagen, naschoolse kinderopvang O.MA en de tekenacademie. Ook Businarias, de twee KLJ’s en de Koninklijke fanfare de Bijenkorf krijgen er hun vaste stek. Met lokalen voor vergaderingen, vorming, workshops, dans en een grote polyvalente zaal, zullen bestaande en nieuwe initiatieven terecht kunnen in het nieuwe multifunctioneel centrum. Hopelijk mogen we jullie er massaal verwelkomen!