Subsidies voor erkende sportverenigingen

Als een sportvereniging in aanmerking wil komen voor subsidies, moet ze eerst erkend worden door het gemeentebestuur. 
Na de erkenning kan de sportvereniging een aanvraag doen voor subsidie.