Subsidies voor de organisatie van wielerkoersen

Aan Maarkedalse verenigingen die wielerwedstrijden inrichten, kan jaarlijks een subsidie worden toegekend. 
De aanvraag wordt ten laatste op 1 maart ingediend.  De aanvraag spreekt op het werkjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december.  

Reglement subsidiëring van wielerwedstrijden