Subsidies voor erkende jeugdverenigingen

Als een jeugdvereniging in aanmerking wenst te komen voor subsidies, moet ze eerst erkend worden door het gemeentebestuur. 
Na de erkenning kan de jeugdvereniging een subsidieaanvraag indienen.