Kadervormingssubsidies

Het gemeentebestuur wil het volgen van kadervorming door de begeleiders van de jeugdverenigingen en de speelpleinwerking stimuleren, door middel van een (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld.

Dien uiterlijk 30 september je aanvraag in voor cursussen die je volgde tussen 1 september en 31 augustus.

Reglement kadervormingssubsidies