Subsidies voor erkende socioculturele verenigingen

Als een (socio-)culturele vereniging in aanmerking wenst te komen voor subsidies, moet ze eerst erkend worden door het gemeentebestuur.

Na de erkenning kan de vereniging een subsidieaanvraag doen.
De aanvragen voor erkenning en subsidiëring moeten uiterlijk 1 februari ingediend worden bij de dienst Vrije Tijd. De subsidie wordt steeds toegekend voor het voorbije kalenderjaar.