Kind en Gezin

Op tien belangrijke momenten in de ontwikkeling van je kind voorziet Kind en Gezin een gratis consult in het consultatiebureau. De groei, gezondheid en ontwikkeling van je kind worden opgevolgd en tijdens bepaalde consulten krijgt je kind een vaccinatie. Je krijgt een afspraak bij de arts of bij de verpleegkundige.

Wat gebeurt er tijdens een consult? 

  • Een vrijwillige medewerker van het consultatiebureau meet en weegt je kind bij elk bezoek.
  • De verpleegkundige en/of arts volgt de gezondheid van je kind op en dient de nodige vaccins toe. 
  • De verpleegkundige en/of arts onderzoekt de ontwikkeling van je kind: fijne en grove motoriek, communicatie, cognitief en sociaal gedrag. Dit gebeurt aan de hand van het Van Wiechenonderzoek. 
  • Je kan in gesprek gaan over borstvoeding, voeding, opvoeding, verzorging, ouderschap, ...
  • Op deze preventieve consulten worden geen behandelingen gestart, gestopt of gewijzigd. Hiervoor verwijst de arts je naar de behandelend arts.