Beslissingen omgevingsvergunning

Referentie: OMV_2019080268
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 oktober 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door  VZW PURA
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019079598
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 oktober 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door NOBELS KRISTIAN
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019060842
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 oktober 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door VAN SCHOORISSE MARNIX
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019097542
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 oktober 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door STERKEN JOERI
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019099214
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 oktober 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door VERHELLEN MARLEEN
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019099214
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 oktober 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door VAN OVERSCHELDE JAN
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019091502
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 oktober 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door VANDE MERGEL - EECKHOUT Dany
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019121257
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 oktober 2019 akte genomen van een omgevingsmelding ingediend door FAICT - SERREYN Emile 
Tegen deze aktename kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019102799
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 november 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door DEHOORNE KURT
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019085979
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 november 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door POLFLIET JOHAN
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019106026
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 november 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door GOETHALS DELPHINE
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019104567
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 november 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door DIASBYTES
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019100409
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 november 2019 een beslissing genomen over een omgevingsaanvraag ingediend door DE BOCK FRANCIS
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.