Bekendmaking openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunning

Bij sommige vergunningsaanvragen is een openbaar onderzoek nodig om na te gaan of omwonenden of andere burgers bezwaren hebben tegen het project. In dat geval krijg je als omwonende een brief van het gemeentebestuur.

Inkijken van een dossier

In het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid vind je alle dossiers die in Maarkedal (en de rest van Vlaanderen) op dat moment in openbaar onderzoek zijn of recent beslist werden.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je hier de stukken van het dossier raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kan je de gedetailleerde plannen en andere welbepaalde stukken niet online raadplegen. Wil je graag het volledige aanvraagdossier inkijken, dan kan je terecht bij de dienst Omgeving en Wonen.
Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Enkel binnen die periode kan je een dossier raadplegen en een digitaal bezwaarschrift indienen.

Opgelet, de periode van het openbaar onderzoek en de beslissing over de omgevingsvergunning worden verplicht bekendgemaakt op het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Het gemeentebestuur heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt in geen geval je gegevens voor commerciële of andere doeleinden.

Gele affiche

Loopt er een openbaar onderzoek met betrekking tot je dossier, dan moet je tijdens de periode van het openbaar onderzoek een gele affiche uithangen aan de locatie van de vergunningsaanvraag.

Lopende openbare onderzoeken

  • O/14/2019 – OMV_ 2019010903 (Caselain – De Keyser), Fonteineweg 17 te 9680 Maarkedal: Verbouwing en uitbreiding van de eengezinswoning en praktijk
  • O/2019/13 – OMV_2019018904 (Gemeentebestuur Maarkedal), Dieriksstraat – Tenhole te Maarkedal: Erosiebestrijdingsproject
  • O/2019/24 – OMV_2019026987 (Depessemier Clarysse), Berkenstraat 22 te 9680 Maarkedal: Bouwen van een dierenartsenpraktijk
  • O/2019/21 – OMV_2018139048 (Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs), Schoolstraat 2 te 9680 Maarkedal: Bouwen van een nieuwbouw kleuterblok
  • O/2019/28 – OMV_2019013614 (Van Melkebeke - Detemmerman), Langestraat 16 te 9680 Maarkedal: Bouwen van een eengezinswoning
  • O/2019/30 – OMV_2019010842 (Van de Maele – Dhaemers), Tenhoutestraat 17 te 9680 Maarkedal: Herbouwen van een bijgebouw/open veldschuur bij een bestaande en vergunde woning tot een bijgebouw met berging en garage
  • O/2019/29 – OMV_2018097674 (Hellebuyck – Declercq), Gansbeekstraat 1 te 9680 Maarkedal: Renovatie en uitbreiding van een zonevreemde woning in agrarisch waardevol gebied en de renovatie en gedeeltelijke herbouw van een bijgebouw (carport, tuinberging en overkapping)

Openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst. Vanaf 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan het CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Kennisgevingsnota plan-MER stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.
Van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 kan iedereen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan daarbij de milieueffecten aangeven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.