Attest van verblijf voor een huwelijk

Het attest van verblijf voor een huwelijk kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland. Het attest bevestigt dat je als inwoner ingeschreven bent op je adres. Het vermeldt ook de datum waarop je ingeschreven bent.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen

  • jezelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het attest aanvragen

  • aan het loket van de dienst Burgerzaken
  • online met je elektronische identiteitskaart (eID) bij het e-loket of bij het Rijksregister ('Mijn Dossier')

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt

  • je identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je identiteitskaart

Tarief

gratis