Fasering

De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad langs de N457 vanaf N60 tot de dorpskom van Schorisse zijn van start gegaan in het voorjaar van 2018. Het dossier dat in 2009 werd opgestart wordt eindelijk concreet. De werken zullen 2,5 jaar duren. Het einde wordt voorzien in de loop van 2020.

De werken zijn opgedeeld in 10 fasen. De aangegeven fasering en timing zijn een inschatting en onderhevig aan wijzigingen afhankelijk van de weersomstandigheden. Gedurende de werken is een omleiding voorzien voor het doorgaand en zwaar verkeer. Voor lokaal verkeer worden lokale omleidingen aangegeven, die zullen uitgewerkt worden met de aannemer. 

10fasen_overzicht.JPG

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende fases. Zodra de aannemer meer duidelijkheid kan geven met betrekking tot de uitvoering van de werken en de lokale omleidingen, zullen wij je via deze weg verder informeren.

Heb je vragen of wil je graag iets melden? Neem contact op met de dienst Patrimonium. Neem zeker ook een kijkje in onze rubriek 'Veelgestelde vragen', misschien vind je er een antwoord op je vraag. 

Fase 1:
Traject: N60 tot aan de Etikhovestraat
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen
Start: 19 maart 2018
Duur: 5 weken

N457_fase1.JPG

Fase 2:
Traject: Etikhovestraat tot aan de ruilverkavelingsweg Puttene
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen 
Duur: 16 weken

N457_fase2.JPG

Fase 3:
Traject: ruilverkavelingsweg Puttene tot dorpskom Schorisse
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen

Traject: N60 tot aan Geitenhoek
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

N457_fase3.JPG

Fase 4:
Traject: spoorwegovergang tot Etikhovestraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

N457_fase4.jpg

Fase 5:
Traject: Etikhovestraat tot Gansbeekstraat ter hoogte van huisnummer 10
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

N457_fase5.jpg

Fase 6:
Traject: Gansbeekstraat tot kruispunt met de Ellestraat en Eikenberg
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

N457_fase6.jpg

Fase 7:
Traject: kruispunt met de Ellestraat en Eikenberg tot de Kokerellestraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

N457_fase7.jpg

Fase 8:
Traject: Kokerellestraat tot de Wijmierstraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

N457_fase8.jpg

Fase 9:
Traject: Wijmierstraat tot dorpskom Schorisse
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken

N457_fase9.jpg

Fase 10:
Traject: dorpskom Maarke
Uitvoering werken: aanleg plein en zijbermen dorpskom

N457_fase10.JPG