Ambulante handel

Je oefent een ambulante activiteit uit als je buiten je vaste vestigingsplaats producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten. Als je op die manier je producten of diensten aan de man wilt brengen, heb je daar in veel gevallen een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’, vroeger beter gekend als 'leurkaart', voor nodig.
Of je daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van je statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Procedure 

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij uitreiking van je machtiging wordt je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.