Zwerfkatten

Zwerfkatten zijn verwilderde katten die al geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. Het kan gaan om katten die aan hun lot werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn, maar het kan ook gaan om nakomelingen van zwerfkatten die 'in het wild' werden geboren en nooit met mensen hebben leren omgaan. 

Elke kat die verkocht wordt, moet gesteriliseerd of gecastreerd, gechipt én geregistreerd zijn. De verkoper is hiervoor verantwoordelijk en moet dus ook de kosten dragen. Dit geldt ook als je een kat gratis weggeeft!

Registratieplicht

Alle katten moeten geïdentificeerd en geregistreerd worden voor ze twaalf weken oud zijn. Dit betekent dat alle katten dan, voor de leeftijd van twaalf weken en in elk geval voor verhandeling geïdentificeerd moeten worden in de centrale databank CatID.

Sterilisatieplicht

Alle katten en kittens moeten gecastreerd of gesteriliseerd worden voor ze vijf maanden oud zijn en/of voor verkoop of adoptie. Uitzonderingen hierop zijn katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan of die voor het buitenland bestemd zijn.