Minaraad

Een woordje uitleg

De Minaraad of de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur heeft als doel het gemeentebestuur te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Naast advies met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging en alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur in Maarkedal, staat de Minaraad ook in voor het informeren en sensibiliseren van de bevolking en de educatie en informatie naar jongeren toe.

De Minaraad wordt als volgt samengesteld:

  • 3 afgevaardigden van de lokale milieuverenigingen
  • 2 afgevaardigden van de landbouworganisaties
  • 1 afgevaardigde van de wildbeheerseenheid
  • 1 afgevaardigde van de middenstand
  • 1 afgevaardigde van de toeristische sector
  • 1 leerkracht van gemeentelijk onderwijs
  • 1 leerkracht van het vrij onderwijs
  • 1 leerkracht van het gemeenschapsonderwijs
  • 2 afgevaardigden van de socio-culturele organisaties

Verenigingen kunnen één effectief lid en één plaatsvervangend lid voordragen.

De socio-culturele organisaties moeten motiveren waarom ze zich kandidaat stellen. Uit alle kandidaturen van de socio-culturele verenigingen worden door de 11 andere stemgerechtigde leden, twee kandidaten geselecteerd.