Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad is de adviesraad voor de jeugd in Maarkedal. De jeugdraad bestaat naast geïnteresseerde jongeren uit twee vertegenwoordigers van elke jeugdvereniging en komt acht tot tien keer per jaar samen in een algemene vergadering.

 De jeugdraad heeft volgende doelstellingen:

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies geven over het jeugdbeleid 
  • samenwerking en overleg bevorderen tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het welzijn van kinderen en jongeren en de jeugd zelf
  • activiteiten voor de jeugd aanmoedigen, stimuleren en zelf organiseren
  • voor ALLE kinderen en jongeren een spreekbuis zijn en tegelijk inspraak bij kinderen en jongeren stimuleren

De jeugdraad is altijd op zoek naar gemotiveerde jongeren vanaf zestien jaar die een neus hebben voor een jong beleid, het willen opnemen voor de jeugd, een stem willen geven aan de kinderen en jongeren van Maarkedal en coole activiteiten willen opzetten voor kinderen en jongeren, kortom het jeugdbeleid in Maarkedal gestalte willen helpen geven

Wil je nog geen lid zijn van de jeugdraad, maar heb je zin om mee te helpen tijdens onze activiteiten, laat het ons zeker weten!

Samenstelling jeugdraad

NaamFunctie in de jeugdraadVereniging of geïnteresseerde jongere
Bram Ysebaertvoorzittergeïnteresseerde jongere
Servais D'hontondervoorzitterKLJ Etikhove
Greet Vermeiresecretaris / verslaggevergeïnteresseerde jongere
Sander VandeputtepenningmeesterChiro Schorisse
Jolien ErregatlidKLJ Etikhove
Toon De MetslidChiro Schorisse
Robbe Vanheulenbergheplaatsvervangend lidChiro Schorisse
Arnaud D'hontlidKLJ Maarke-Kerkem
Marie-Maxence Opsomer lidKLJ Maarke-Kerkem
Margo Vandercoildenplaatsvervangend lidKLJ Maarke-Kerkem
Elien Gheenenslid geïnteresseerde jongere
Kevin Van Der Scheldenlidgeïnteresseerde jongere