Gecoro

Een woordje uitleg

De Gecoro, of de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, is het orgaan dat dossiers inzake ruimtelijke ordening adviseert.

Er wordt gestreefd naar een samenstelling die de maatschappij representeert. Dit houdt in dat alle maatschappelijke geledingen een vertegenwoordiger krijgen in deze commissie.

De Gecoro wordt samengesteld uit drie deskundigen (waaronder de voorzitter) en één vertegenwoordiger van de geledingen landbouw, milieu, werkgeversvereniging en toerisme.

Verenigingen en burgers moeten motiveren waarom zij willen participeren in de Gecoro.