Cultuurnetwerk

Open Cultuurplatform
1 oktober 2019 om 20 uur in de leeszaal van de bibliotheek 

Op de agenda: 

  • Samenstelling van de kerngroep cultuur
  • Overzicht van het culturele aanbod in Maarkedal
  • Brainstormmoment over het culturele aanbod: wat ontbreekt, waar is nood aan, …
  • Netwerkmoment


Iedereen is welkom.

Wie nog geen lid is van het Cultuurnetwerk en toch graag aanwezig is, vragen we om vooraf een mailtje te sturen naar de dienst Vrije Tijd: vrijetijd@maarkedal.be


Een woordje uitleg over het Cultuurnetwerk

In 2019 gaan we van start met het Cultuurnetwerk. Dit Cultuurnetwerk komt in de plaats van de huidige Cultuurraad, maar met een vernieuwde manier van werken.

De werking van het Cultuurnetwerk bestaat uit volgende drie pijlers:

  • Open Cultuurplatform
  • Werkgroepwerking
  • Kerngroep Cultuur
     

Open Cultuurplatform

Dit is een open advies- en inspraakplatform, waarbij uitwisseling van ideeën centraal staat. Het platform kan meerdere vormen aannemen: een debat, een informatieavond, een workshop of brainstorm … Ook de thema’s kunnen variëren: cultuuraanbod, verenigingsleven, nieuwe ideeën voor de werking van de bibliotheek of het Marca …

Op dit Open Cultuurplatform is iedereen welkom. En met iedereen bedoelen we ook iedereen: jong, oud, lid van een vereniging of helemaal niet, handige harry, creatieve dromer of denker … De bedoeling is enthousiaste mensen en originele ideeën samen te brengen en een broedplaats voor creativiteit creëren…
Laat je ons nu al weten dat je hiervoor interesse hebt, dan krijg je een persoonlijke uitnodiging telkens een Open Cultuurplatform georganiseerd wordt.

Werkgroepwerking

Steek je graag de handen uit de mouwen? Is organiseren echt jouw ding? Wil jij (nieuwe) activiteiten mee op poten zetten in je eigen gemeente? Dan zijn de werkgroepen iets voor jou. Diverse werkgroepen staan, in samenwerking met de dienst Vrije Tijd en de Bibliotheek, in voor de uitwerking en organisatie van een aantal cultuuractiviteiten of –projecten. De ideeën hiervoor kunnen gesprokkeld worden tijdens de Open Cultuurplatformen.

Iedereen kan participeren in deze werkgroepen. Jaarlijks zal een oproep naar geïnteresseerden gestuurd worden. Achteraf kan je zelf kiezen in welke werkgroep(en) je effectief wenst te participeren.

Kerngroep Cultuur

Ondanks het meer open karakter van de nieuwe werkwijze, is toch een zekere structuur noodzakelijk. Voor de kerngroep Cultuur streven we naar een achttal personen met een meer uitgebreid engagement. Deze personen vormen in principe de groep ‘trekkers’ voor de komende zes jaar. Zij vormen het aanspreekpunt voor de dienst Vrije Tijd en Bibliotheek en zijn de schakel tussen het gemeentebestuur, de Open Cultuurplatformen en de werkgroepen. Zo wordt elke werkgroep ook telkens mee getrokken door iemand van de kerngroep.

De statuten voor het Cultuurnetwerk werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 maart 2019.

Leen Vandierendonck
Ter promotie van het gloednieuwe Cultuurnetwerk verdelen we deze postkaartjes.
Dank aan Leen Vandierendonck, inwoner van Maarkedal, voor het mooie beeld.