College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en staat onder meer in voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Het aantal schepenen is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. Maarkedal heeft, naast de burgemeester, vijf schepenen.

De samenstelling van het college en de verdeling van de schepenfuncties zijn het resultaat van onderhandelingen tussen de partijen die samen de meerderheid vormen. De schepenen werden door de raadsleden verkozen tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013. De OCMW-voorzitter werd verkozen door de OCMW-raadsleden tijdens de installatievergadering van de OCMW-raad op 7 januari 2013. Hij is van rechtswege lid van het schepencollege als vijfde schepen.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert doorgaans elke dinsdagvoormiddag. De vergaderingen van het schepencollege zijn gesloten en worden voorgezeten door de burgemeester.
 

Joris_Nachtergaele.jpg

Joris Nachtergaele
Burgemeester

Ladeuze 1a - 9680 Maarkedal
Gsm 0477 93 14 56
burgemeester@maarkedal.be

N-VA

Bevoegdheden

Burgerzaken, politie, brandweer, communicatie, ICT

Isabel_Van_Quickelberghe.jpg

Isabel Van Quickelberghe
Eerste schepen

Maalzaakstraat 5a - 9680 Maarkedal
Tel 055 30 32 46
Gsm 0476 90 87 35
isabel.vq@telenet.be

N-VA

Bevoegdheden

Onderwijs, cultuur en bibliotheek, feestelijkheden, ontwikkelingssamenwerking, Kind en Gezin, kinderopvang

Frederik_Van_Nieuwenhuyze.jpg

Frederik Van Nieuwenhuyze
Tweede schepen

Beukelweg 9 - 9680 Maarkedal
Tel 055 60 46 64
Gsm 0473 59 65 25
fred_v_n@hotmail.com

N-VA

Bevoegdheden

Fietspaden, mobiliteit, ruimtelijke ordening, landbouw, milieu, dierenwelzijn, openbare werken

Filip_Meirhaeghe.jpg

Filip Meirhaeghe
Derde schepen

Tenhoutestraat 19 - 9688 Maarkedal
Gsm 0474 77 01 14
filipmeirhaeghe71@gmail.com

Open Vld Maarkedal

Bevoegdheden

Jeugd, sport, financiën

Ann_De_Tollenaere.jpg

Ann De Tollenaere
Vierde schepen

Rijststraat 5a - 9688 Maarkedal
Gsm 0474 98 37 23
ann_detollenaere@hotmail.com

Open Vld Maarkedal

Bevoegdheden

Lokale economie, middenstand, toerisme en senioren

Anny_Vande_Catsyne.jpg

Anny Vande Catsyne
Vijfde schepen en OCMW-voorzitter

Delfdries 6 - 9680 Maarkedal
Gsm 0498 92 55 98
anny@vandecatsyne.be

Open Vld Maarkedal

Bevoegdheden

Sociale zaken en OCMW, armoedebestrijding, communicatie, woonbeleid, religieuze aangelegenheden, jumelage

Lesley_Jourquin.jpg

Lesley Jourquin
Algemeen directeur

Nederholbeekstraat 1 - 9680 Maarkedal
Tel 055 33 46 41
lesley.jourquin@maarkedal.be