Gemeente en OCMW smelten samen 

De Vlaamse regering heeft de intentie de gemeentes en OCMW’s tegen 2019 politiek en ambtelijk groten­deels te laten versmelten. Een nobel streven dat tot heel wat efficiëntiewinst en bijgevolg nuttige besparin­gen zal leiden.

In Maarkedal hebben we beslist om daarop niet te wachten en de stap nu al te zetten en het OCMW nu al te alten integreren in de gemeente. Het uiteindelijke doel van een volledige integratie is natuurlijk efficiënter samenwer­ken. Een samensmelting levert heel wat voordelen op. Zowel het OCMW als de gemeente hebben personeels­leden die zich bezig houden met boekhouding, finan­ciën, personeel, loonadministratie en administratieve ondersteuning. Taken die beter door één dienst kunnen worden uitgevoerd.

Een dergelijke operatie is heel ingrijpend. Niet alleen bestuurlijk verandert er heel wat, ook praktisch brengt deze samensmelting heel wat met zich mee. Zo zijn alle OCMW-diensten ook fysiek verhuisd naar het Admi­nistratief Centrum.

Wie een vraag heeft over pensioenen en de maaltijd­dienst aan huis kan vanaf nu op één locatie terecht. De samensmelting zal ook de toegankelijkheid van de OCMW-diensten bevorderen en andere diensten, zoals de dienst Burgerzaken, kunnen gemakkelijker iemand doorverwijzen naar de Sociale dienst. Voor vertrouwe­lijke gesprekken worden aparte spreekruimtes voor­zien.

De samensmelting en de verhuis worden al maanden voorbereid en werden doorgesproken met het personeelskorps van gemeente en OCMW. De oude vleu­gel van het Administratief Centrum werd grondig gerenoveerd, zodat de Sociale dienst er zijn intrek kon nemen.

In het oude OCMW-gebouw worden de strijkwinkel en het consultatiebureau van Kind en Gezin gehuisvest. Het huidige huurgebouw, waar momenteel de strijk­winkel gehuisvest is, wordt ten gepaste tijde verlaten.

Onderstaand plan loodst je doorheen het Administratief Centrum en wijst je de weg naar de pu­blieke diensten op het gelijkvloers. De ondersteunende diensten zijn gevestigd op de eerste verdieping. De Bi­bliotheek en de klaslokalen van de Kunstacademie be­vinden zich nog steeds op dezelfde locatie.