Lancering ‘Zuid-Oost-Vlaanderen klimaatgezond’ – Dertien gemeenten gaan samen voor 40% minder CO2 

Maarkedal engageert zich samen met 12 buurgemeenten[1], de Provincie Oost-Vlaanderen, streekintercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Afwachten is niet langer een optie. Daarom zullen zij een ambitieus actieplan uitwerken voor een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Zo willen ze de CO2-uitstoot op het volledige grondgebied met 40% verminderen tegen 2030 ten opzichte van 2011. Daarnaast nemen zij ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals erosie, wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten. Dat willen zij samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers.

 

Eerste stap dankzij Burgemeestersconvenant

Om hun engagement kracht bij te zetten ondertekenden de 13 gemeenten op 27 januari samen het Europese Burgemeestersconvenant. Dit is een Europees initiatief waarin steden en gemeenten zich vrijwillig engageren om ook op hun grondgebied de Europese klimaatdoelstellingen te realiseren. Met deze nieuwe ondertekening zit drie kwart van de Oost-Vlaamse gemeenten op de boot van het Burgemeestersconvenant.

In Maarkedal voelen wij de gevolgen van de klimaatverandering vooral op het vlak van wateroverlast. De stormen die meer en harder toeslaan dan vroege, leiden ertoe dat Maarkedal regelmatig het nieuws haalt. Het is duidelijk dat we als bestuur maatregelen moeten nemen. Wij proberen de wateroverlast te beperken door de aanleg van buffers en waterbekkens en sluiten ons aan bij de doelstelling om de CO2-uitstoot met 20% terug te dringen. Wij rekenen hierbij op de huishoudens, maar ook als bestuur nemen wij onze verantwoordelijkheid door de duurzame bouw van onder meer het jeugd- en bewegingscentrum De Maalzaak en de aankoop van wagens op aardgas voor onze technische uitvoeringsdienst.

 

Afwachten is geen optie

De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al goed voelbaar. We worden regelmatig geconfronteerd met langere droogteperiodes of extreme regenval. In Zuid-Oost-Vlaanderen is erosie op landbouwgronden een gekend probleem, en dat zal onder invloed van de klimaatverandering nog toenemen. Hoog tijd voor actie dus!

Uit een meting[2] van VITO blijkt dat in de 13 gemeenten samen 959.000 ton CO2 werd uitgestoten in het referentiejaar 2011. 42% is afkomstig van woningen, 34% is te wijten aan transport (waarvan een belangrijk deel op de autosnelwegen), 12,5% aan diensten en handel, 8,5% aan industrie en 3% aan landbouw. De nodige energie hiervoor, meestal afkomstig van fossiele brandstoffen, wordt bijna volledig geïmporteerd uit het buitenland. Dit maakt de regio energie-afhankelijk. Om de toekomstige generatie te vrijwaren van hoge klimaatkosten slaan de 13 gemeenten nu de handen in elkaar. Zij willen nog meer inzetten op energie-efficiëntie en investeringen in hernieuwbare energie. Daarvoor wordt een regionale klimaatvisie en – strategie uitgewerkt. Zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden uit de regio zullen daarbij betrokken worden.

[1] De gemeenten Maarkedal, Brakel, Zwalm, Lierde, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Lede, Erpe-Mere, Haaltert en Denderleeuw en de steden Ronse, Zottegem en Geraardsbergen gaan voor een gezamenlijke klimaataanpak.