Maarkedal schenkt 400 aan project Buckner in Peru 

Maarkedal schenkt 400 euro aan project Buckner in Peru.

Deze organisatie heeft in de sloppenwijken van Lima twee community centers. Per community slagen zij erin om meer dan 100 gezinnen aan te spreken en die te helpen op zoveel mogelijk vlakken. Ze organiseerden reeds een medische campagne, want dit is daar de enige vorm van medische hulp. Er worden ook lessen georganiseerd voor verschillende leeftijden.

Buckner probeert ook de gezinnen financieel te helpen. Niet door hen geld te geven, maar door hen dingen aan te leren waarmee ze aan een job kunnen geraken. Het is de bedoeling om een aantal professionele naaimachines aan te kopen, om dan lessen te organiseren voor de moeders.

Buckner werkt aan duurzame oplossingen en dat is de beste manier om de mensen in de sloppenwijken te helpen.

Nele Desmaele uit Schorisse, loopt stage bij deze organisatie en helpt vooral bij de kleinste kindjes van 3 tot 6 jaar. Ze helpt bij de campagnes en staat in voor de communicatie. Ze zorgt ook voor promotie en gaat op zoek naar partners en donoren in Europa.

Dankzij de bijdrage van het gemeentebestuur kon deze professionele naaimachine aangekocht worden.