Akten en attesten 

Je kan bij de dienst Burgerzaken uittreksels en afschriften van diverse aktes verkrijgen.

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld een sollicitatie of het openen van een dossier bij een bank, kan je de vraag krijgen om bepaalde documenten mee te brengen die je persoonlijke situatie staven. Voor een aantal van deze persoonlijke documenten kan je terecht bij de dienst Burgerzaken.