Schrijf mee aan ons klimaatverhaal 

De klimaatverandering ... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!
En dat is precies wat Maarkedal wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen.

Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, worden we bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

Stevig engagement

Er staat ons een intensief traject te wachten. We menen het immers met ons engagement. Via een gemeentelijk klimaatteam en werkgroepen rond onder andere mobiliteit, wonen en hernieuwbare energie werken we in één jaar naar een gedragen klimaatplan. In het voorjaar van 2018 zal een plan op tafel liggen dat zowel lokale als regionale klimaatacties bevat.

De eerste stappen zijn ondertussen gezet. In januari 2017 maakten we ons engagement officieel met een handtekening van de 13 burgemeesters. Er ligt een traject op maat van de regio en van onze gemeente klaar en de nodige gegevens worden verzameld. Alle gemeentelijke diensten denken nu samen na over mogelijke maatregelen.

Gezocht: jouw ideeën!

We rekenen op de input van onze inwoners, bedrijven, verenigingen, … om van dit klimaatgezond verhaal een echt verhaal van onze gemeente te maken! De geplande klimaattafels vormen hiervoor de ideale gelegenheid. Ze vinden plaats tussen november en januari. De klimaattafel in Maarkedal gaat door op 18 januari 2018. Alle info vind je hier.
Andere gemeenten gingen ons al voor en bedachten de leukste acties. Wat denk je van het adopteren van openbare verlichting? Het leverde Halle alvast een fikse besparing op. Of een spaarkaart vol doeopdrachten die het klimaat een handje helpen? Edegem betrekt zo zijn bevolking op een creatieve manier.

Ga je ook mee op weg naar minder CO2?
Meer info bij de milieuambtenaar Gemma Besard 055 33 46 45 of gemma.besard@maarkedal.be.