Het klimaat daagt ons uit 

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg …

Maarkedal gaat de uitdaging aan

De gemeente Maarkedal wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie …

Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 18 januari 2018 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

Enkele ideeën uit Maarkedal in de spotlights

  • “Stimuleer het gebruik van het openbaar vervoer door bv. overleg te plegen met De Lijn en de NMBS voor een betere afstemming of om het aanbod aantrekkelijker en gemakkelijker te maken, de halte in Etikhove opnieuw in gebruik te nemen.” (mobiliteit)
  • “Stimuleer autodeelsystemen door bv. deze systemen te promoten, parkeerplaatsen voor (elektrische) deelauto’s te voorzien, elektrische wagens te delen.” (mobiliteit)
  • “Bied advies op maat rond hernieuwbare energie.” (hernieuwbare energie)
  • “Stimuleer zonnepanelen door bv. inwoners mee te laten investeren in projecten rond zonne-energie op gemeentelijke gebouwen.” (dit is lopende) (hernieuwbare energie)
  • “Stimuleer co-housing door de regelgeving aan te passen.” (wonen)
  • “Stimuleer verdichting in de kernen.” (wonen)
  • “Stimuleer de korte keten door bv. een boerenmarkt te organiseren, een korte-ketenkaart te ontwikkelen, de buurderij bekend te maken, samen te werken met de supermarkten rond de verkoop van lokale producten.” (consuminderen)
  • “Ga voedselverspilling tegen in scholen of RVT’s”. (consuminderen)
  • “Voorzie subsidies voor hemelwaterputten.” (adaptatie)
  • “Stimuleer duurzame landbouw met oog voor biodiversiteit en open ruimte.” (adaptatie)

De laatste rechte lijn naar een goedgekeurd en gezamenlijk klimaatactieplan

Ook organisaties en experten op vlak van mobiliteit, energie, wonen, landbouw, industrie, adaptatie … mochten tijdens een netwerkevent in februari mee dromen van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050. Hun visie onderbouwt de vele maatregelen en acties in het klimaatactieplan.

De klimaatteams ten slotte, wachtte tijdens hun tweede bijeenkomst in maart 2018 een moeilijke taak: van de honderden ideeën die in de eerste fases van het project zijn verzameld een prioriteitenlijst maken.

Volop inzetten op muurisolatie, op hernieuwbare energie via burgerparticipatie, koning fiets in plaats van koning auto … Het is geen of/of-verhaal maar duidelijk een inclusief verhaal van ons allemaal! Ook Maarkedal zal haar voorbeeldfunctie opnemen om voor alle inwoners een groenere, veiligere, duurzamere en gezondere omgeving te creëren.

Nu staan we voor de laatste essentiële stap: voor de gekozen acties budgetten voorzien én het engagement nog voor de zomer officieel omzetten in een gemeenteraadsbesluit. We planten dus nu de zaadjes om de acties in het najaar te laten ontkiemen.