Terugbetalingsreglement sportactiviteiten

Wie heeft recht op de terugbetaling?

Inwoners (en personen te hunnen laste) die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds hebben recht op terugbetaling van hun sportactiviteiten. Of je recht hebt op deze verhoogde tegemoetkoming, kan je afleiden van je ziekenfondsklever. Je hebt er recht op als het eerste deel van de code onderaan de klever eindigt op een 1 (bijvoorbeeld 121/121).

Welke activiteiten komen in aanmerking voor terugbetaling?

  • lidgeld van een sportvereniging
  • deelname aan sportkampen
  • deelname aan een eenmalige sportactiviteit
  • fitnessabonnement of initiatiereeks

Welk bedrag kan terugbetaald worden?

  • Er kan tot maximaal 75% van de totale inschrijvingsprijs (na aftrek van de voorziene terugbetalingsmogelijkheden bij de mutualiteit van de rechthebbende) van de ingebrachte activiteit terugbetaald worden.
  • Per gezinslid wordt er op jaarbasis maximaal 80 euro terugbetaald.

Terugbetaling aanvragen

De aanvraag wordt ten laatste op 1 december ingediend.  De aanvraag spreekt op de periode vanaf 16 november van het vorige kalenderjaar tot en met 15 november van het lopende kalenderjaar. 

Lees hier het volledige reglement