Lopende openbare onderzoeken

Referentie: OMV_2018112241
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Deschaumes Diane voor het optimaliseren van het terreinprofiel van een weiland.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen tussen Delfdries en Breeweg, kadastraal Maarkedal 3de afdeling, Sectie B, nummer 0720 A.

Raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Rond Ronse'.