Beslissingen omgevingsvergunning

Referentie: OMV_2019056355
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13 augustus 2019  akte genomen van een melding van VERBRAEKEN INFRA - Weilandt Gunther, Haverheidelaan 10, 9140 Temse.
De melding betreft een tijdelijke grondwaterverlaging en bemaling voor de aanleg van een aardgasvervoerleiding.

Referentie: OMV_2019043204
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 6 augustus 2019 een vergunning verleend aan Dirk De Rouck en Ysebaert Krista.
De vergunning betreft het verkavelen van een deel van een terrein in 1 lot voor de bouw van een meergezinswoning (open bebouwing) en de afbraak van een deel van de bestaande loods.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019056388
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 6 augustus 2019 een vergunning verleend aan Hans Ronsse.
De vergunning betreft het herbouwen van een bestaande zonevreemde stalling.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019068935
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 6 augustus 2019 een vergunning verleend aan José Tack.
De vergunning betreft het rooien van 76 bomen met heraanplant.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019080524
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 6 augustus 2019 een vergunning verleend aan D'hulst Marie-Christine.
De vergunning betreft het renoveren van een ééngezinswoning en de plaatsing van gevelisolatie- en bepleistering.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019022663
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Fluxys Belgium voor het aanleggen leiding met verschillende voorbereidende infrastructuurwerken over verschillende percelen in Ronse, Maarkedal en Brakel.
De aanvraag heeft betrekking op een terreinen gelegen te Maarkedal, kadastraal Maarkedal, 4e afdeling, sectie B, nummer 0711 A, 0282 E, 0054, 0691 D, 0181, 0712 A, 0056, 0715, 0182 E, 0697 B, 0638 A, 0165 A, 0044 E, 0178 B, 0136 A, 0132, 0698 B, 0693, 0045 H, 0130 B, 0129, 0140, 0707 E, 0634 C, 0053, 0709 A, 0135 A, 0695 B, 0707 C, 0652 G, 0634 B, 0689, 0139, 0694, 0691 C, 0707 D, 0692 A, 0696, 0128, 0044 F, 0055, 0180 B, 0045 K, 0182 D, 0692 A 2, 0172 A, 0704 B, 0173/L, 0690, 0137 A, 0168 B, 0059, 0060, 0044 F 2, 0168 C, 0633 A, 0634 D, 0166, 0652 H  2, 0639, 0652 K 2, 0169 A, 0167, 0046, 0045 F, 0171 B, 0134 A .
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019038791
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 juli 2019 een vergunning verleend aan Meskens Geert en Laevens Patricia.
De vergunning betreft het verbouwen van bijgebouwen en niet overdekte lage constructies.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019071453
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 juli 2019 een vergunning verleend aan Van Nieuwenhuyze Jarne.
De vergunning betreft het plaatsen van isolatie en gevelbekleding (bijstellen bestaande omgevingsvergunning).
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019059008
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 juli 2019 een vergunning verleend aan Erregat Valerie - Declercq Lawrence.
De vergunning betreft de renovatie van een ééngezinswoning.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019035958
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 juli 2019 een vergunning verleend aan Xavier Martens.
De vergunning betreft een reliëfwijziging.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019050784
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 juli 2019 een vergunning verleend aan De Scheerder Peter - De Bock Patricia.
De vergunning betreft de afbraak van een bestaande woning en bijgebouw en het bouwen van een woning en zwembad.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019034717
Het VVO heeft in zitting van 27 juni 2019 vergunning verleend aan Ter Ommegang BVBA​​​​​​​.
De vergunning betreft het plaatsen van automaten en het aanleggen van waterdoorlatende verharding.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.