Beslissingen omgevingsvergunning

Referentie: OMV_2018097674
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 juni 2019  een vergunning verleend aan Hellebuyck Wauter en Declercq Jasmien.
De vergunning betreft het renoveren en uitbreiden van een zonevreemde woning en gedeeltelijke herbouw van bijgebouwen.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2018139048
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 juni 2019  een vergunning verleend aan Autonome Raad van het GO.
De vergunning betreft het bouwen van een nieuwbouw kleuterblok na afbraak van het bestaande kleuterpaviljoen.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019018904
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 juni 2019  een vergunning verleend aan Gemeentebestuur Maarkedal.
De vergunning betreft een erosiebestrijdingsproject.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019052148
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 juni 2019 een vergunning verleend aan Papegnies Pieter en Mannens Greta.
De vergunning betreft het bouwen van een tuinhuis.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

Referentie: OMV_2019022663
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 mei 2019 een advies verleend betreffende de vergunning van Fluxys Belgium.
De vergunning betreft het aanleggen van een ondergrondse hoge druk aardagvervoerleiding.