Fasering

De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad langs de N457 vanaf N60 tot de dorpskom van Schorisse zijn van start gegaan in het voorjaar van 2018. Het dossier dat in 2009 werd opgestart wordt eindelijk concreet. De werken zullen 2,5 jaar duren. Het einde wordt voorzien in de loop van 2020.

De werken zijn opgedeeld in een aantal fasen. De aangegeven fasering en timing zijn een inschatting en onderhevig aan wijzigingen afhankelijk van de weersomstandigheden. Gedurende de werken is een omleiding voorzien voor het doorgaand en zwaar verkeer. Voor lokaal verkeer worden lokale omleidingen aangegeven, die zullen uitgewerkt worden met de aannemer. 

10fasen_overzicht.JPG

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende fases. Zodra de aannemer meer duidelijkheid kan geven met betrekking tot de uitvoering van de werken, zullen wij je via deze weg verder informeren.

Heb je vragen of wil je iets melden? Neem contact op met de dienst Patrimonium. Neem zeker ook een kijkje in onze rubriek 'Veelgestelde vragen', misschien vind je er een antwoord op je vraag. 

Fase 1: (AFGEWERKT)
Traject: N60 tot aan de Etikhovestraat
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen
Start: 19 maart 2018
Duur: 5 weken

Fase 2: (AFGEWERKT)
Traject: Etikhovestraat tot aan de ruilverkavelingsweg Puttene
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen 
Duur: 16 weken

Fase 3:
Traject: ruilverkavelingsweg Puttene tot dorpskom Schorisse
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen
Deze werken zijn momenteel in uitvoering. De nutsleidingen tot dorpskern Maarke zullen eind mei aangelegd zijn.

Traject: N60 tot aan Geitenhoek (AFGEWERKT)
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De wegenis- en rioleringswerken in dit traject zijn afgerond. De verkeersborden zijn geplaatst, alle wegmarkering is aangebracht en de laatste opmerkingen werden opgelost. De weg is officieel opengesteld sinds 2 mei 2019. De signalisatie werd weggehaald en in overleg met de politie zullen bepaalde delen van de plaatselijke omlegging vervallen.

Fase 4:  (AFGEWERKT)
Traject: spoorwegovergang tot Etikhovestraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De wegenis- en rioleringswerken in dit traject zijn afgerond. De verkeersborden zijn geplaatst, alle wegmarkering is aangebracht en de laatste opmerkingen werden opgelost. De weg is officieel opengesteld sinds 2 mei 2019. De signalisatie werd weggehaald en in overleg met de politie zullen bepaalde delen van de plaatselijke omlegging vervallen.

Fase 5:
Traject: Etikhovestraat tot Gansbeekstraat (Nederaalbeek)
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De effectieve wegenis- en rioleringswerken zijn afgerond. Het fietspad werd gegoten, en de opritten en bermen zijn aangelegd. De afwerking (verkeersborden, belijning ...) zal samen met fase 6, tot aan het kruispunt met de Ellestraat en Eikenberg worden uitgevoerd.

Fase 6:
Traject: Gansbeekstraat (Nederaalbeek) tot kruispunt met de Ellestraat en Eikenberg
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
Deze werken zijn momenteel in uitvoering. De riolering en de wegenis werden aangelegd. De fietspaden werden volledig gegoten, de opritten en bermen worden aangewerkt. De afwerking zal kort daarna gebeuren, samen met die van fase 5.

Fase 7:
Traject: Borgtstraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
Ook de Borgtstraat kreeg al een nieuwe riolering en wegenis en de opritten zijn aangewerkt. Er moeten nog enkele aanpassingen gebeuren nadat de riolering in de Maarkeweg is aangelegd en hier en daar dient nog iets aangepast te worden. Voor de rest is deze straat afgewerkt.

Fase 8:
Traject: Wijmierstraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
Ook de werken in de Wijmierstraat zijn al goed gevorderd. De riolering is geplaatst en in mei worden de werken door de nutsmaatschappijen uitgevoerd. Aansluitend worden de wegenis, de opritten en de bermen aangelegd door de aannemer. Afwerking wordt verwacht in de zomer.

Fase 9:
Traject: kruispunt met Ellestraat en Eikenberg tot dorpskern Maarke
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De grachten langs dit traject werden al voor een groot deel aangelegd. Ook de voorbereiding voor het losliggend fietspad zijn gestart. Op 23 april 2019 begon de aannemer met de rioleringswerken vanaf het kruispunt met Ellestraat en Eikenberg. Dit zijn zeer grote buizen waarbij veel graaf- en aanvulwerk komt kijken. De riolering ligt ondertussen al halverwege Eikenberg en Borgtstraat.
De riolering zal onmiddellijk doorgelegd worden tot in de dorpskern van Maarke.
Dit betekent dat het kruispunt Eikenberg-Maarkeweg afgesloten is voor alle verkeer. De omleiding voor lokaal verkeer tussen Maarke en Etikhove is bijgevolg, zolang de werken nog niet aan de gang zijn in de dorpskern van Maarke, aangepast via Hasselstraat, Hokelbeke, Kerkemstraat, Aatse Heerweg, Langekouter en Onderbossenaarstraat. De omleiding voor lokaal verkeer tussen Maarke en Oudenaarde gaat via Kokerellestraat.
Ellestraat en Eikenberg zijn enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer, net als de ondertussen afgewerkte Borgtstraat.

Fase 10:
Traject: dorpskern Maarke
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
In mei, als de rioleringswerken in de Maarkeweg gevorderd zijn tot aan de dorpskern, zal deze opgebroken worden. De riolering wordt aangelegd en er zal een tijdelijke verharding worden aangebracht. Daarna wordt het dorpsplein zelf onderhanden genomen om vervolgens de betonverharding aan te brengen.

De wegenis in fase 9 en 10 zal, volgens de huidige planning, afgewerkt zijn in oktober 2019.

Fase 11:
Traject: dorpskern Maarke tot dorpskom Schorisse
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken