Vergunning voor drankgelegenheid

Onderstaand kan je het aanvraagformulier invullen voor het openen van een drankgelegenheid en het bekomen van een vergunning voor het verkopen, verstrekken of schenken van gegiste dranken en/of sterke dranken.

Let op: dit formulier moet je ten laatste 5 weken voor de opening van je zaak indienen bij de dienst Lokale economie.

 

Gegevens van de aanvrager (zaakvoerder)
Aard van de aanvraag
Eén of beide keuzes aanduiden
Gegevens van de drankgelegenheid
Type zaak
Rechtsvorm
Gegevens van inwonende personen die in de inrichting tewerkgesteld worden
Documenten toe te voegen als bijlage bij deze aanvraag
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png svg.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
van de zaakvoerder en alle personen die aan de exploitatie van de drankgelegenheid deelnemen.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
De aanvrager verklaart dat de bijgevoegde gegevens correct en naar waarheid zijn ingevuld.