Sluikstort en zwerfvuil

Wat is sluikstort?

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Afvalstoffen worden gestort of achtergelaten op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop het niet toegelaten is, of in containers die er niet geschikt voor zijn. 
Ook het achterlaten van een plastic zak huishoudelijk afval in een publieke vuilnisbak, het dumpen van maaisel, snoeiafval, kattenbakvulling of steengruis langs wegbermen of in grachten en het verlies van afval van een aanhangwagen zijn vormen van sluikstort en worden beboet!

Heb jij een sluikstort opgemerkt? Meld het via ons meldpunt!

Sluikstorters worden streng beboet!
Door het afval te controleren worden daders geïdentificeerd en beboet. Het kostenplaatje kan snel oplopen tot 350 euro!

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil is klein afval dat wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Bewust of onbewust. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, blikjes, zakdoekjes ... 

Met 180 km wegen beschikt Maarkedal over een zeer uitgebreid wegennet. Om onze wegen schoon te houden doen wij beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers, toeristen en passanten. Er staan meer dan 100 vuilnisbakjes verspreid over het grondgebied en her en der werden blikvangers geplaatst, waarin fietsers en wandelaars hun afval kwijt kunnen.

Misschien zie jij het zitten om met een paar mensen je straat of buurt zwerfvuilvrij te maken en te houden?
Wij voorzien afvalzakken voor PMD en restafval en grijpstokken. Na een telefoontje halen wij het verzamelde afval op.​