Geluidshinder

Geluidshinder is heel subjectief. Een geluidsniveau dat voor de ene persoon hinderlijk is, is dat niet noodzakelijk voor een ander. Volgens het GAS-reglement is het verboden hinderende geluiden te maken wanneer dit niet noodzakelijk is. 

Wat mag niet? Enkele voorbeelden uit het GAS-reglement:

  • luidsprekers of versterkers gebruiken op openbaar domein (artikel 64)
  • de geluidsinstallatie van een voertuig zo hard zetten dat het geluid buiten hoorbaar is (artikel 67)
  • reclame maken door met een voertuig met luidspreker rond te rijden, tenzij hier toestemming voor is (artikel 66)
  • vuurwerk afsteken of voetzoekers, knal- en rookbussen laten ontploffen, tenzij hiervoor toestemming is (artikel 63)
  • vogelschrikkanonnen gebruiken zonder toestemming van de burgemeester en niet volgens de voorwaarden (artikel 62)

Organiseer je een evenement? Wil je een afwijking op de geluidsnormen aanvragen?
Dien tijdig je aanvraagformulier evenementen in bij de dienst Omgeving en Wonen.