Recyclagepark

Het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark is voorbehouden voor inwoners van Maarkedal, eigenaars van een tweede verblijf in Maarkedal en verenigingen en bedrijven gevestigd in Maarkedal.

Bezoek aan het recyclagepark

Toegang met je identiteitskaart
Bij het binnenrijden van het recyclagepark meld je je aan met je elektronische identiteitskaart. Enkel inwoners van Maarkedal worden toegelaten.
Eigenaars van een tweede verblijf, verenigingen, scholen, KMO’s en bedrijven maken gebruik van een elektronische toegangskaart die vooraf kan aangevraagd worden bij de dienst Omgeving en Wonen.
Wanneer zich reeds veel gebruikers op het recyclagepark bevinden zullen de slagbomen niet openen.

Registratie van het afval
De parkwachter registreert de verschillende fracties en bepaalt het volume. Nadat alles is geregistreerd kan je het afval in de juiste containers deponeren.
Er wordt steeds gerekend per begonnen kubieke meter. De aangebrachte hoeveelheid mag per aanvoerbeurt niet meer dan twee kubieke meter bedragen. De toegang tot het recyclagepark wordt beperkt tot twee keer per dag.
Voor steenpuin geldt per aanvoerbeurt een maximale hoeveelheid van 500 kg (ongeveer acht kruiwagens).

Het recyclagepark verlaten
Bij het buiten rijden bied je opnieuw je elektronische identiteitskaart of toegangskaart aan. Je ontvangt een ticket waarop per fractie de aangevoerde hoeveelheid, de kostprijs en het aantal recyclageparkbezoeken van het lopende jaar worden vermeld. De kosten worden aangerekend via de jaarlijkse diftarfactuur.

Tarieven

Gratis fracties
Papier en karton, hol glas, oude metalen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, luier- en incontinentiemateriaal, autobanden (maximum vier stuks) en textiel. Klein gevaarlijk afval kan gratis aangeboden worden aan de chemocar bij de tweemaandelijkse inzameling op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur. De inzameldata zijn vermeld op de afvalkalender.

Betalende fracties
De tarieven werden aangepast aan de minimumtarieven uit het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, kortweg VLAREMA. Er wordt gewerkt volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Hierdoor is een stijging van de kostprijs voorzien van zodra de gebruiker meer dan 10 containerparkbezoeken per jaar op de teller heeft.

Tarieven voor particulieren
Grof brandbaar afval is altijd betalend. Van de andere fracties kan een minimale hoeveelheid (maximum 50 liter) gratis aangeboden worden. Dit kan bijvoorbeeld een vensterglas zijn of een zak van 25 liter gevuld met steenpuin, houtafval, harde plastic materialen ... Van zodra je een betalende fractie aanbiedt, wordt een bezoek aangerekend, ook indien het gaat om een minimale hoeveelheid.

 

Tarief per begonnen kubieke meter
Bezoek 1 - 10

Tarief per begonnen kubieke meter
Vanaf bezoek 11

Grof brandbaar afval5 euro10 euro
Bouw- en sloopafval
(niet COPRO-gekeurd steenpuin, kalkhoudend materiaal en asbest)
2,5 euro5 euro
Zuiver steenpuin1,5 euro3 euro
Overige betalende fracties
(vlak glas, tuinafval en snoeihout, houtafval, boomstronken, harde plastics, plasticfolie, plastic bloempotjes, piepschuim)
2,5 euro5 euro

Tarieven voor zelfstandigen en KMO’s
Onderstaande fracties zijn altijd betalend, ongeacht de aangevoerde hoeveelheid.

 

Tarief per begonnen kubieke meter
Bezoek 1 - 10

Tarief per begonnen kubieke meter
Vanaf bezoek 11

Grof brandbaar afval5 euro10 euro
Bouw- en sloopafval
(niet COPRO-gekeurd steenpuin, kalkhoudend materiaal en asbest)
5 euro10 euro
Zuiver steenpuin3 euro6 euro
Overige betalende fracties
(vlak glas, tuinafval en snoeihout, houtafval, boomstronken, harde plastics, plasticfolie, plastic bloempotjes, piepschuim)
2,5 euro5 euro
Landbouwfolie
(geen beperking van 2 kubieke meter per bezoek)
8 euro8 euro

 

Inzameling landbouwfolie

Voor de gratis inzameling moet de landbouwer silofolie en de stretchfolie van rond de balen apart aanbieden. De silofolie moet borstelschoon en samengebonden worden aangeboden. De stretchfolie wordt verzameld in zakken van 400 liter. De landbouwer koopt deze zakken éénmalig aan voor een bedrag van 2,5 euro per stuk. Bij aflevering van elke volle zak wordt een lege zak in ruil aangeboden. De zakken zijn enkel te verkrijgen bij de dienst Omgeving en Wonen. Er wordt een inzamelmoment voorzien in het voorjaar en één in het najaar. De precieze data worden vermeld op de afvalkalender.

 

recyclageparkplan.jpg