Afvalophaling

Restafval, papier en karton en PMD worden tweewekelijks aan huis opgehaald. 
Deze afvalfracties plaats je de dag van de ophaling voor 7 uur 's morgens op een goed zichtbare plaats. De afvalfracties moeten duidelijk gescheiden voor je woning geplaatst worden, zodat de ophaling vlot kan verlopen. 

Restafval

Het restafval wordt ingezameld door middel van de groene container, die werkt volgens het Diftarprincipe.

Er zijn 3 types containers:

  • De standaardcontainer heeft een inhoud van 120 liter.
  • Voor kleine produceerders is er de container van 40 liter.
  • Grote gezinnen kunnen een container van 240 liter aanvragen.

Als de Diftarcontainer te klein is, mag je afval in plastic zakken naast je container zetten (maximum tien zakken en maximum drie keer per jaar). Dit moet je twee dagen voor de ophaling melden via de groene Diftarlijn. Het extra gewicht wordt verrekend op je factuur. 

Vragen over Diftar? Info over ophalingen? Nog geen Diftarcontainer? Een grotere container?
Bel gratis de Diftarlijn: 0800 90 270

Tarieven

Op basis van het aantal aanbiedingen, het volume van je container en het aantal kilogram afval dat je in de Diftarcontainer aanbiedt, ontvang je jaarlijks een afrekening. 

Volume Diftarcontainer euro / aanbieding euro / kg afval
40 liter0,15 euro0,25 euro
120 liter0,30 euro0,25 euro
240 liter0,60 euro0,25 euro

Elk gezin produceert huishoudelijk restafval. Vanuit dit principe werd een minimum factuurbedrag van 1,18 euro per maand ingevoerd. 

Papier en karton

Papier en karton plaats je in een kartonnen doos of in samengebonden stapeltjes buiten.
Plastieken kratten of andere recipiënten gevuld met papier worden niet geledigd.

PMD

Het PMD-afval wordt aangeboden in PMD-zakken, te koop bij de dienst Omgeving en Wonen of in de warenhuizen gelegen binnen het gebied van de afvalintercommunale IVLA (Maarkedal, Brakel, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Horebeke, Lierde en Zwalm).

Ondertussen werken sommige afvalintercommunales ook al met nieuwe blauwe PMD-zakken waar meer verpakkingen in mogen. In Maarkedal is dit nog niet aan de orde, IVLA verwacht met deze uitgebreide PMD-inzameling te kunnen starten in 2020 (lees meer).