Adviesraden en raadscommissies

OPROEP!
NIEUWE SAMENSTELLING ADVIESRADEN 

Nu de nieuwe legislatuur van start is gegaan, is het ook tijd om de verschillende gemeentelijke adviesorganen te vernieuwen.  
Naast de adviesorganen voor sport, jeugd en cultuur, zijn er de seniorenadviesraad, de Gecoro en de Minaraad. Deze raden staan garant voor burgerparticipatie en vormen de schakel tussen de bevolking en het gemeentebestuur. 

Geïnteresseerd? Niet twijfelen!
Stel je vóór 15 april kandidaat voor een van deze adviesorganen. 

Cultuurnetwerk
Gecoro
Jeugdraad
Minaraad
Seniorenadviesraad
Sportraad