Gemeentesecretaris 

De gemeentesecretaris staat in voor de goede werking van het bestuur. Zij staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is belast met de organisatie, coördinatie en leiding van de gemeentelijke diensten. Zij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij adviseert de gemeenteraad, het college en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege staat zij in voor de notulering.

De secretaris vormt als het ware de schakel tussen de beleidsvoerders en de administratie die instaat voor de uitvoering van de geformuleerde beleidsdoelstellingen.

Lesley Jourquin
Gemeentesecretaris
Tel 055 33 46 41
lesley.jourquin@maarkedal.be