Financieel beheerder 

De financieel beheerder staat aan het hoofd van de financiële dienst. Hij is verantwoordelijk voor de controle van de uitgaven en de invordering van de ontvangsten. Hij staat in voor de opmaak van het budget en de jaarrekening. Hij geeft financieel beleidsadvies aan de secretaris, het managementteam, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Onze financieel beheerder is een gewestelijk ontvanger. 

Geert Van Campenhout
Gewestelijk ontvanger
Tel 055 33 46 43
geert.van.campenhout@maarkedal.be