Milieudienst 

De milieudienst is verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitwerking van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, dat een brede waaier aan activiteiten en diensten omvat. Het vergunningenbeleid, de aanpak van milieuhinder en -verontreiniging, natuurbeheer, duurzaamheid, milieueducatie, afvalbeleid, ... het maakt allemaal deel uit van het dienstenpakket van de milieudienst.

Gemma Besard
Milieuambtenaar
Tel 055 33 46 45
gemma.besard@maarkedal.be

Greta Pot
Administratief medewerkster
Tel 055 33 46 45
greta.pot@maarkedal.be