Dienst Grondgebiedzaken 

Zijn 4500 hectare oppervlakte en 6500 inwoners geven Maarkedal een typerend uitgestrekt open landschap. Het belang van de dienst Grondgebiedzaken mag dan ook niet onderschat worden. De dienst staat in voor de opmaak en opvolging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, beheert de aanleg en heraanleg van het openbaar domein, behandelt vergunningsaanvragen, ...

Wil je een huis of een stuk grond kopen? Heb je bouw-, sloop- of verbouwplannen? Kom dan eerst eens langs. Wij kunnen je onder meer vertellen wanneer je een vergunning moet aanvragen en hoe je dat moet doen, wat de stedenbouwkundige voorschriften zijn of welke premies je kan aanvragen bij renovatie- en verbeteringswerken. Je wordt overladen met advies en nuttige info zodat je zonder zorgen je plannen tot uitvoering kan brengen.

Peter Peeters
Tijdelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Tel 055 33 46 44
stedenbouw@maarkedal.be

Klara De Coker
Administratief medewerkster
Tel 055 33 46 66
klara.de.coker@maarkedal.be