Dienst Patrimonium 

De dienst Openbare Werken is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de verbetering van de gemeentelijke gebouwen en het openbaar domein (wegen, aanplanting, begraafplaatsen, ...).

De dienst staat in voor de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer, coördineert en houdt toezicht op de werken van derden en adviseert het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot wegen, waterlopen en gebouwen. Je kan er tevens terecht voor inlichtingen in verband met wegenis- en rioleringswerken, signalisatieborden, maai- of strooiwerkzaamheden, ...

Viktor Gielen
Verantwoordelijke publieke ruimte en patrimonium
Tel 055 33 46 64
patrimonium@maarkedal.be

Cynthia Van Durme
Administratief medewerker
Tel 055 33 46 64
cynthia.van.durme@maarkedal.be