Ronde van Vlaanderen cyclo op zaterdag 1 april 2017 

Met opnieuw 16.000 zullen ze zijn, de sportieve fietsers die op zaterdag 1 april 2017- een dag voor de profs - zelf 'Vlaanderens Mooiste' rijden.

Meer informatie over de Ronde van Vlaanderen cyclo vindt u op http://www.sport.be/werideflanders/2017/nl/.

Om deze dag zo veilig mogelijk te laten verlopen werden een aantal politiemaatregelen genomen.

 

Parkeerverbod en stilstaanverbod langsheen beide zijden van de weg op volgende wegen:

 • Koppenberg vanaf de grens met Oudenaarde tot aan de N60;
 • Rijksweg N60 vanaf aansluiting met Koppenberg tot aan de Mariaborrestraat;
 • Mariaborrestraat
 • Steenbeekdries vanaf aansluiting met Mariaborrestraat tot aan de Stationsberg
 • Stationsberg
 • Nederholbeekstraat vanaf aansluiting met Stationsberg tot aan de Kleistraat
 • Kleistraat vanaf aansluiting met Nederholbeekstraat tot aan de Taaienberg;
 • Taaienberg;
 • Poesthem
 • Kerkemstraat vanaf aansluiting met Poesthem tot aan de Kloosterstraat;
 • Kloosterstraat;
 • Leideveld vanaf aansluiting met Kloosterstraat tot aan Langestraat;
 • Langestraat vanaf aansluiting met Leideveld tot aan de Kaperij;
 • Kaperij;
 • Bosgatstraat;
 • Bosterijstraat;
 • Breeweg vanaf aansluiting met Burreken( Brakel) tot aan Stokstraat;
 • Stokstraat vanaf aansluiting met Breeweg tot aan de Parkstraat;
 • Parkstraat;
 • Hofveldstraat vanaf aansluiting met Parkstraat tot aan de Schorissestraat;
 • Schorissestraat, binnen de bebouwde kom met uitzondering van de wettelijke aangelegde parkeerstroken;
 • Maarkeweg, binnen de bebouwde kom;
 • Eikenberg;

 

Eenrichtingsverkeer

 • Langsheen de Koppenberg vanaf de aansluiting met Oudenaarde tot aan en in de richting van Rijksweg N60
 • langsheen Mariaborrestraat, vanaf aansluiting met Rijksweg N60 tot aan en in de richting van Steenbeekdries
 • langsheen Steenbeekdries vanaf de aansluiting met Mariaborrestraat tot aan en in de richting van Stationsberg
 • Langsheen Stationsberg vanaf aansluiting met Steenbeekdries tot aan en in de richting van Nederholbeekstraat
 • langsheen Taaienberg vanaf aansluiting Kleistraat tot aan en in de richting van Poesthem
 • Langsheen Poesthem vanaf aansluiting met Taaienberg tot aan en in de richting van Kerkemstraat
 • langsheen Kerkemstraat vanaf aansluiting Poesthem tot aan en in de richting van Kloosterstraat
 • langsheen Kloosterstraat vanaf aansluiting Kerkemstraat tot aan en in de richting van Leideveld
 • Langsheen Leideveld vanaf aansluiting Kloosterstraat tot aan en in de richting van Langestraat
 • langsheen Kaperij vanaf aansluiting met Langestraat tot aan en in de richting van Bosgatstraat
 • langsheen Bosgatstraat vanaf aansluiting met Kaperij tot aan en in de richting van Bosterijstraat
 • Langsheen Breeweg vanaf aansluiting met Burreken tot aan en in de richting van Stokstraat
 • langsheen Stokstraat vanaf aansluiting met Breeweg tot aan en in de richting van Parkstraat
 • langsheen Parkstraat vanaf aansluiting Stokstraat tot aan en in de richting van Hofveldstraat
 • langsheen Steenbeek vanaf aansluiting met Stokstraat tot aan en in de richting van Breeweg
 • langsheen Arthur Odevaertstraat vanaf aansluiting met Bosgatstraat tot aan en in de richting van Breeweg
 • langsheen Eikenberg vanaf aansluiting Maarkeweg tot aan en in de richting van N8 Geraardsbergenstraat
 • Langsheen Elsstraat vanaf grens met Oudenaarde tot aan en in de richting van Rijksweg N60

 

Parkeer- en stilstandverbod

 • Langsheen de N60 in de rijrichting Ronse vanaf de aansluiting met de Koppenberg tot aan de afslag naar Mariaborrestraat

 

Snelheidsbeperking tot 50 km/uur

 • - Rijksweg (vanaf de aansluiting Koppenberg tot Mariaborrestraat in de richting Ronse);
 • - Rijksweg (vanaf 200m voor het kruispunt Mariaborrestraat in de richting Oudenaarde);
 • - Maarkeweg (vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de Eikenberg in beide richtingen);
 • - Maarkeweg (vanaf aansluiting met Schorissestraat tot aan de bebouwde kom in beide richtingen)
 • - Schorissestraat vanaf einde bebouwde kom tot aan Maarkeweg in beide richtingen.

Ronde van Vlaanderen voor elite heren, dames en junioren op 2 april 2017 

Op zondag 2 april doorkruist de 101e editie van Vlaanderens mooiste onze mooie gemeente.

Het spreekt voor zich dat voor deze hoogdag van de wielerkoers de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. In Maarkedal is de zone rond de Taaienberg (zie foto) aangeduid als een veiligheidszone. In deze zone worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen omdat daar een grote volkstoeloop wordt verwacht:

 • Vermijd rugzakken, controle van rugzakken is mogelijk
 • Verbod om op te stijgen of te landen
 • Drones en luchtballonnen verboden in een zone van 500 meter zijdelings van het parcours

Om deze dag zo veilig mogelijk te laten verlopen werden een aantal politiemaatregelen genomen.

Parkeerverbod en stilstaanverbod langsheen beide zijden van de weg op volgende wegen:

 • Kortekeer;
 • Heidje vanaf Kortekeer tot aan de aansluiting met de N60;
 • Rijksweg, vanaf Heidje tot aan de grens met Oudenaarde, enkel in de richting van Oudenaarde;
 • Ladeuze;
 • Etikhovestraat;
 • Gieterijstraat;
 • Eikenberg;
 • Mariaborrestraat;
 • Steenbeekdries;
 • Stationsberg;
 • Nederholbeekstraat vanaf Stationsberg tot aan de aansluiting met Kleistraat;
 • Taaienberg;
 • Poesthem;
 • Drappendries;
 • Vlaamse Ardennenstraat;
 • Rubberigtsbank;
 • Pontstraat vanaf Stationsberg tot aan de aansluiting Mussestraat, muv politievoertuigen en voertuigen voorzien van een officiële accreditatie van de organisatie.

 

Voor de doortocht van de karavaan en de volgwagens:

 • Welke de Ronde niet volgen op de Koppenberg maar rijden via de Elsstraat, parkeerverbod en eenrichtingverkeer invoeren in de Elsstraat;

 

Eenrichtingsverkeer:

 • Ladeuze;
 • Langsheen de Mariaborrestraat vanaf de grens met Oudenaarde tot aan en in de richting van de Steenbeekdries;
 • Langsheen Steenbeekdries vanaf de aansluiting met Mariaborrestraat tot aan en in de richting van de Stationsberg;
 • Langsheen de Stationsberg vanaf de aansluiting met de Steenbeekdries tot aan en in de richting van de Nederholbeekstraat;
 • Langsheen de Taaienberg vanaf de aansluiting met de Fortstraat tot aan en in de richting van de Bossenaarstraat;
 • In de Eikenberg vanaf de aansluiting met de Maarkeweg tot aan en in de richting van de grens met Oudenaarde;
 • In de Kleistraat vanaf de aansluiting met de Taaienberg tot aan en in de richting van enerzijds de Donderij en anderzijds tot aan en in de richting van de Drappendries;
 • In de Pontstraat vanaf de aansluiting met de Stationsberg tot aan en in de richting van de Mussestraat;
 • In de Elsstraat vanaf de grens met Oudenaarde tot aan en in de richting van de N60;
 • Poesthem, Drappendries, Vlaamse Ardennenstraat, Rubberigtsbank in de richting van de renners mee.

 

Omlegging:

 • Het verkeer in de Pontstraat komende uit de richting N60 wordt omgeleid via de Mussestraat

 

Tips voor een veilige Ronde

 • Kies voor veilig en duurzaam vervoer
 • Wees een heer in het verkeer
 • Respecteer de snelheidslimieten
 • BOB mee!
 • Stan niet op gevaarlijke punten ( vluchtheuvels – middenbermen)
 • Voorzichtig met kinderen
 • Honden aan de leiband
 • Vlaggen rechtop!
 • Geen glas !
 • Geen rugzakken in publiekszones

 

Meer info: http://www.rondevanvlaanderen.be/nl/rvv/elite-mannen

Heeft u toch nog een prangende vraag aangaande dit wielerevenement, dan kan u terecht op het centraal infonummer  078/05.10.80 (operationeel elke werkdag van 15 maart tot en met 2 april 2017).

 

Wij wensen jullie een mooie, spannende en bovenal veilige Ronde van Vlaanderen 2017 !


Ronde van Vlaanderen 

Op zondag 2 april 2017 doorkruist de Ronde van Vlaanderen Maarkedal. 

Wie tijdens de Ronde van Vlaanderen een activiteit wil organiseren, is verplicht dit te melden. Een activiteit op de de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, is bovendien alleen mogelijk na het verkrijgen van een vergunning.

Dien je aanvraag in vóór 2 februari 2017 door het aanvraag- en meldingsformulier ingevuld te bezorgen aan het gemeentebestuur. Dat kan per post (Gemeentebestuur Maarkedal, t.a.v. Sophie Deviaene, Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal) of via mail aan sophie.deviaene@maarkedal.be.

De politieverordening die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2016 kan je hier nalezen.